UDP چیست؟

UDPچیست؟

UDP مخفف کلمه User Datagram Protocol پروتکل بسته داده کاربر است.

پروتکل UDP یک پروتکل Connectionless است یعنی اطلاعات را ارسال می کند اما امیدوار است که به دست مقصد برسد. بنابراین UDP سرویس غیر مطمعنی را ارائه می کند .

Limited Error Checking:

UDPمی تواند بصورت Optional دارای cheksum header باشد.cheksum header یک فیلد به منظور بررسی خطاهای سرآیند و داده است.

No Data Recovery:

در صورتی که اطلاعات دچار مشکلی شود پروتکی UDP نمی تواند اطلاعات را بازیابی کند.

No Sequencing :

UDP ترتیب بسته ارسالی را مشخص نمی کند و در صورتی هم که بسته سوم قبل از بسته دوم به دست مقصد برسد توسط دستگاه مقصد دریافت نمی شود و Drop می شود.

udp

توسعه ارتباطات نوتریکا برگزار کننده دوره های آموزشی شبکه و دوربین مداربسته

تلفن:44212652 – 021

        44212657 – 021

 

بزرگترین کانال آموزشی شبکه و دوربین مداربسته در تلگرام:

https://t.me/notrikasupportgroup (کلیک کنید)

(به ما بپیوندید)

خرید مطمعن را با ما تجربه کنید!