تفاوت میان WDRوBLC چیست؟

تفاوت میان تکنولوژی WDR و BLC

مکانیزم WDR باعث افزایش بازه داینامیکی دوربین می شود اما مکانیزم BLC باعث جابه جایی بازه داینامیکی می شود . این حالت به این معنی است که در مکانیزم WDR هم در قسمت پر نور و هم در قسمت کم نور امکان دیدن تصاویر وجود دارد اما در مکانیزم BLC قسمت پر نور اشباع می شود تا قسمت کم نور واضح تر دیده شود.

تفاوت میان WDRوBLC چیست؟

توسعه ارتباطات نوتریکا برگزار کننده دوره های آموزشی شبکه و دوربین مداربسته

تلفن:44212652 – 021

        44212657 – 021

بزرگترین کانال آموزشی شبکه و دوربین مداربسته در تلگرام:

https://t.me/notrikasupportgroup (کلیک کنید)

(به ما بپیوندید)

خرید مطمعن را با ما تجربه کنید!